📸 گزارش تصویری از مراسم با شکوه نماز عید سعید قربان اهل سنت شهرستان آزادشهر به امامت شیخ التفسیر مولانا گرگیج (31 مرداد 97)

photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۴-۳۰ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۴-۳۵ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۴-۴۱ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۴-۴۷ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۴-۵۷ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۵-۰۵ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۵-۲۶ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۵-۳۸ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۵-۴۵ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۵-۵۱ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۵-۵۹ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۶-۰۶ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۶-۱۲ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۶-۱۷ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۶-۲۴ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۶-۲۹ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۶-۳۸ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۶-۴۸ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۶-۵۵ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۷-۰۱ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۷-۰۶ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۷-۱۲ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۷-۱۹ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۷-۲۸ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۷-۳۵ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۷-۴۲ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۷-۴۷ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۷-۵۲ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۷-۵۸ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۸-۰۴ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۸-۱۴ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۸-۱۹ (2) photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۸-۱۹ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۸-۲۳ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۸-۳۰ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۸-۳۷ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۸-۴۲ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۸-۵۱ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۸-۵۸ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۹-۰۶ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۹-۱۳ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۹-۱۹ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۹-۲۵ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۹-۳۵ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۹-۴۲ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۲۹-۵۱ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۰-۰۱ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۰-۰۸ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۰-۱۷ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۰-۲۵ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۰-۲۸ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۰-۳۳ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۰-۳۹ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۰-۴۵ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۰-۴۸ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۰-۵۱ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۰-۵۵ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۱-۰۰ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۱-۰۳ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۱-۰۷ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۱-۱۳ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۱-۱۷ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۱-۲۱ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۱-۲۷ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۱-۳۷ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۱-۴۳ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۱-۵۰ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۱-۵۴ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۱-۵۷ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۲-۰۲ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۲-۰۸ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۲-۱۵ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۲-۲۲ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۲-۲۷ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۲-۳۴ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۲-۳۸ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۲-۴۵ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۲-۴۸ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۲-۵۵ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۳-۰۲ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۳-۰۹ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۱-۳۳-۱۵ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۳-۵۸-۱۰ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۳-۵۸-۱۵ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۳-۵۸-۱۸ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۳-۵۸-۲۰ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۳-۵۸-۲۱ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۳-۵۸-۲۲ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۳-۵۸-۲۳ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۳-۵۸-۲۵ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۳-۵۸-۲۹ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۳-۵۸-۳۰ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۳-۵۸-۳۴ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۳-۵۸-۳۶ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۳-۵۸-۳۸ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۳-۵۸-۴۱ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۳-۵۸-۴۳ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۳-۵۸-۴۷ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۳-۵۸-۴۹ photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۲_۲۳-۵۸-۵۱

Print Friendly

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*